Parishes, Foranes, Stations

Sort by:
Total Number in the Diocese: 127
Place:Name:Vicar/Director:Sunday Mass:Phone:Status:
Puttanikkad Devamatha Fr. Panapparambil Saji 08.00 A.M. 04924231684 Station
Rajagiri Scared Heart Fr. Kochuparambil Jose 07.00 A.M., 09.45 A.M. 04922255133 Parish
Salem St. Mary Fr. Vadakkekara Tom 04272332799 Mission
Santhithadam Santhi Natha Fr. Kummamkottil Biju 03.00 P.M. Parish
Seetharkundu St. Mary Fr. Medakkal Rijo Station
Sholayur St.Antony Fr. Maripurarth Kuriakose 03.30 P.M. 04924209807 Station
Shornur St.Agnes Fr. Paramby Thomas 07.30 A.M., 09.30 A.M. 04662223600 Parish
Sreekrishnapuram St.Joseph Fr. Chakkumpeedika Davis 10.00 A.M., 4.30 P.M. 04662260551 Station
Thachampara St. Mary's Fr. Potteparambil Jose Parish
Thachanadi Christ Fr. Kalathara Aibin 10.00 A.M. Station
Thathamangalam St.Mary Fr. Thukkuparambil Betson 08.00 A.M. 04923254517 Forane
Thavalam Holy Trinity Forane Fr. Alackakunnel Jose 07.15 A.M., 09.30 A.M. 04924253344 Forane
Thiruvizhamkunnu Sacred Heart Fr. Koikkattil Cris 10.30 A.M. Parish
Thonikuzhy St.Jude Fr. Valayathil Xavier 04.00 P.M. Station
Thrithwamala Holy Trinity Fr. Ettumanookaran Martin 07.30 A.M., 09.30 A.M. 04924253254 Parish
Trichi St. Thomas Fr. Kollannur Jaison 6.00 am Mission
Unnimala Infant Jesus Fr. Ponthakkan Sajin 03.45 A.M. 04924327728 Parish
Vachanagiri St.George Fr. Plathottathil Jinse 07.30 A.M., 03.45 P.M. 04922268359 Parish
Vadakkencherry Lourde Matha Forane Fr. Maramattam Xavier 06.30 A.M., 09.30 A.M. 04922255215 Forane
Valkulambu St. Antony's Fr. Thukkuparambil Betson 09.30.A.M. Station
Valuparambu Divyakarunnya Fr. Kochupurackal Peter 08.00 A.M. Station
Vattapara St.Bernaditta Fr. Kozhipadan Tony 03.30 P.M. 04924207685 Parish
Vayaloor Infant Jesus Fr. Ackaparambil Joyson 08.30 A.M. 04924209002 Parish
Vazhikadavu Infant Jesus Fr. Cheniyara Jose 04.00 P.M. 04924256230 Station
Vimalagiri St.Mary Fr. Chothirakkottu Bijoy 07.30 A.M. 04924243293 Parish
Walayar St.Antony Fr. Thekkekunnel Anto 07.00 A.M. Station
Yakkara Holy Trinity Fr. Thattil Martin 07.00 A.M. 04912515277 Parish